Cwestiynau Cyffredin – Perchnogion tir

Mae’r Cwestiynau Cyffredin hyn yn trafod materion yn ymwneud â defnydd cymunedol ar dir a byddant o ddiddordeb i berchnogion tir preifat, cynghorau lleol, busnesau a sefydliadau. Gallwch lawrlwytho dogfen y Cwestiynau Cyffredin gan ddefnyddio’r ddolen isod.

Perchnogion Tir: Cwestiynau Cyffredin (Fersiwn Cymru a Lloegr)

Perchnogion Tir: Cwestiynau Cyffredin (Fersiwn yr Alban)

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch hyd yn oed ar ôl darllen y ddogfen, mae mwy o adnoddau ar gael ar y wefan hon ac mae Cynghorwyr Tir Cymunedol ar gael gennym ar hyn o bryd yng NghymruLloegr a’r Alban i ateb ymholiadau penodol.

Hefyd, rydym wedi rhoi Canllaw Perchnogion Tir cynhwysfawr at ei gilydd, sy’n ymdrin â llawer o’r problemau sy’n wynebu perchnogion tir wrth ddelio â defnydd cymunedol ar dir. Os hoffech gopi, cysylltwch â ni (cewch y manylion cyswllt ar gyfer eich ardal trwy ddilyn y dolenni uchod).

 

Contact:

© Community Land Advisory Service 2018